Cine se poate inscrie?

 Grupul tinta vizat cuprinde persoane fizice, cu resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban in cele 7 Regiuni de dezvoltare, inafara Regiunii Bucuresti Ilfov si care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban in cele 7 Regiuni de dezvoltare, inafara Regiunii Bucuresti Ilfov

 

Perioada inscriere in program: februarie-septembrie 2018

 

 Conditii de inscriere in grupul tinta

 •  sa fie persoane fizice (somere/inactive/cu un loc de munca) care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban in, una cele 7 Regiuni de dezvoltare, inafara Regiunii Bucuresti Ilfov;
 • persoanele fizice care le infiinteaza sa nu aiba calitatea de asociati majoritar in structura altor Societati Comerciale, la data semnarii contractului de subventie pentru ajutorul de minimis
 • sa aiba resedinta/domiciliul in mediul rural sau urban in, una din cele 7 Regiuni de dezvoltare, inafara Regiunii Bucuresti Ilfov
 • sa nu faca parte din categoria tinerii NEETs cu varsta 16-24 ani
 • sa nu fi beneficiat de nicio alta finantare din fonduri publice nationale/comunitare în calitate de participant la acelasi program de formare antreprenoriala pentru care opteaza
 • sa fie de accord cu utilizarea/prelucrarea datelor personale furnizate
 • sa aiba disponibilitatea de a participa la toate activitatile din proiect pentru care a fost selectata, cu respectarea principiului egalitatii de sanse/gen si non-discriminarii

 

 Implicare a membrilor grupului tinta in activitatile proiectului

 Participarea la un program de formare antreprenoriala- ”Competente antreprenoriale”- a tuturor celor  care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in una din cele 7 Regiuni de dezvoltare, inafara Regiunii Bucuresti Ilfov;, finalizat cu certificat de absolvire cu recunoastere nationala. Fiecare dintre absolventii cursului de formare antreprenoriala va elabora un plan de afaceri cu care  va participa la Competitia ideilor de afaceri/concursul prin care vor fi selectate cele  mai bune planuri de afaceri

 • Persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate vor participa la stagii de practica in intreprinderi relevante functionale in vederea acordarii ulterioare aajutorului de minimis
 • Furnizarea unor servicii inovatoare si personalizate de consiliere/consultanta/mentorat antreprenorial pentru persoanele selectate (viitorii antreprenori), ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri si anterior infiintarii intreprinderilor
 • Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderinderilor
 • Participarea targuri judetene de cariera, in vederea asigurarii accesului resurselor umane la oferta locurilor de munca in cadrul intreprinderior beneficiare ale ajutorului de minimis,
 • Monitorizarea functionarii si desfasurarii activitatii intreprinderilor nou infiintate;

Modalitati de inscriere in Grupul Tinta:

Puteti identifica Organizatii care implementeaza proiecte in cadrul Programului Start Up Plus, cautand pe internet si sintagma Start up Plus la care adaugati Regiunea de dezvoltare in care aveti domiciliul/resedinta

Pentru Regiunile Sud Est si Nord Vest va puteti inscrie completannd chestionarul aici: CHESTIONAR